Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

Informacja dla osób niesłyszących

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby słabo słyszące i niesłyszące mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza mogą wybrać jedną z proponowanych form kontaktu:

  1. mail pod adres: kontakt@mops.gminaznin.pl

  2. fax pod numer:  52 30 32 920

  3. telefon pod numer: 52 30 32 910 korzystając z pomocy osoby przybranej tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw z organami administracji publicznej

 i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

  2. propozycję terminu,

  3. krótkie określenie sprawy,

  4. kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

 

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.

Informujemy, że osoba, która chce skorzystać ze świadczenia zobowiązana jest zgłosić ten zamiar ze wskazaniem wybranej metody komunikowania, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.