Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

Stypendia Szkolne

Warunki przyznania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Osoby uprawnione od 1 września 2019 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. zamieszkują na terenie Gminy Żnin,
  2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
  3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł).

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

  1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
  2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
  3. studentom szkół wyższych i licencjackich. 

 

ROZLICZENIA FAKTUR NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 8 CZERWCA 2020 r.

Wypłata nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 r.

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów szkolnych, wydawanie i przyjmowanie wniosków: MOPS w Żninie ul. 700-lecia 36 - I piętro, pokój 7

 

Główny specjalista
Zofia Tylak

tel. (52) 30-32-911
e-mail: z.tylak@mops.gminaznin.pl

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 druk rozliczenia faktur -I-VI.pdf (PDF, 88KB) 2020-03-23 13:33:44 59 razy
2 Uchwała Nr XII_127_2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6.09.2019 r., zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Żnin.pdf (PDF, 10KB) 2019-10-28 08:03:02 74 razy
3 Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991 r.pdf (PDF, 47KB) 2019-06-26 14:59:05 79 razy
4 Wyciąg z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.pdf (PDF, 49KB) 2019-06-26 14:59:05 84 razy
5 Uchwała NR XXXIV-400-2017.pdf (PDF, 1.MB) 2019-06-26 14:59:05 91 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Piotrowski 26-06-2019 14:55:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Piotrowski 26-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Piotrowski 06-04-2020 22:09:39